Travel

นิทรรศการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่สุดแห่งงานสถาปัตยกรรม และศิลปะแห่งแผ่นดิน

posted by โอ๊ต-ครับ-ผม November 2, 2017

ที่สุดแห่งนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนารถบพิตร ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ขบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยที่มีการอนุรักษ์และสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจะได้เข้าชมพระเมรุมาศและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติ

 


นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ … ที่สุดแห่งสถาปัตยกรรม และศิลปะแห่งแผ่นดิน
HI-LIGHT

– นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00-22.00 น.
– เข้าชมรอบละ 5,5000 คน รอบละ 60 นาที
– ช่วงเย็นมีการแสดงมรสพที่สลับหมุนเวียนทุกคืน (18.00 – 19.30 น และ 20.00 – 22.00 น.)
– บริเวณทับเกษตร มีนิทรรศการสัมผัสพระเมรุมาศจำลองสำหรับผู้พิการทางสายตา และล่ามภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
– แต่งกายให้สุภาพและเรียบร้อย (เหมือนเข้าชมวัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง)
– จุดคัดกรองซึ่งมีทั้งหมด 5 จุด คือ ท่าช้าง, วงเวียน รด., แม่พระธรณีบีบมวยผม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลังกระทรวงกลาโหม
– ผู้เข้าชมงานจะได้รับแผ่นพับนำชม และโปสการ์ดรูปพระเมรุมาศ เป็นที่ระลึก


นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ … ที่สุดแห่งสถาปัตยกรรม และศิลปะแห่งแผ่นดิน

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดให้ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เข้าชม ระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00-22.00 น. สำหรับรอบการเข้าชมนั้น จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นรอบละ 1 ชั่วโมงตามอัธยาศัย รอบละ 5,500 คน สำหรับผู้เข้าชมจะได้รับแผ่นพับนำชมที่จัดพิมพ์ขึ้น 3 ล้านฉบับ พร้อมทั้งโปสการ์ดที่ระลึกรูปพระเมรุมาศจำนวน 9 แบบ จำนวน 3 ล้านแผ่น

นิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ขบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยที่มีการอนุรักษ์และสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจะได้เข้าชมพระเมรุมาศและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติ

นิทรรศการดังกล่าวประกอบไปด้วย สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศที่ใช้ในงานพระราชพิธี แสดงให้เห็นถึงความงดงามของหลักปรัชญาการสร้างตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม จัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณศาลาลูกขุน 6 หลัง จัดแสดงงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ฉากบังเพลิง และงานประณีตศิลป์ในงานพระราชพิธี ส่วนบริเวณทับเกษตรจัดแสดงพระเมรุมาศจำลองสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยมีอาสาสมัครนำชม และมีการจัดทำซีดีเสียงบรรยายสำหรับผู้พิการทางสายตา ส่วนผู้พิการทางการได้ยินมีผู้นำชมด้วยภาษามือ

 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนที่จะเข้าชมงานดังกล่าว ต้องแสดงบัตรประชาชน แต่งกายให้สุภาพและเรียบร้อย (เหมือนเข้าชมวัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง) ผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานจะต้องผ่านจุดคัดกรองซึ่งมีทั้งหมด 5 จุด คือ ในส่วนของประชาชนทั่วไปผ่านเข้าได้ทางจุดคัดกรองสามจุดคือที่ ท่าช้าง, วงเวียน รด. และแม่พระธรณีบีบมวยผม ในส่วนของพระภิกษุ ผู้พิการ ผ่านจุดคัดกรองบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านจุดคัดกรองบริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม


เรื่อง : โอ๊ต-ครับ-ผม
ภาพ : Adisai Uerpokaiyakoon 

 

Comments

You may also like